Ryssja och mjärde

Ryssjan är ett  redskap för att fånga fisk.

Beroende på utformning fångar den olika fiskar.En gäddryssja har relativt stora maskor medan en ålryssja har små. Det lätt för fisken att komma in i en  ryssja men svårt eller omöjligt att ta sig ut. Storleken på en ryssja kan variera oerhört. Ganska små gäddryssjor till jättelika för havsfiske.

En  mjärde är alltid mindre och lättare att hantera. Även mjärden anpassas efter den fisk man vill fånga. En mjärde går i regel att fälla ihop för att underlätta transport och annan hantering. I sortimentet finns mjärdar av olika utseende. De är utvecklade av yrkesfiskare för att bli fångstsäkra och praktiska att använda. Lägg lite tid på att fundera över vilken mjärde som passar Dig!

En typ av mjärde är också en mörtstuga. Den är ett redskap avsett för att fånga agnfisk.Utmärkt att fiska med från brygga eller båt. En mörtstuga kan fällas ihop för att göra den lätt att transportera.

Paraplymjärden är gjord för att kunna fiska genom ett hål i isen. Väl under isen kan den fällas upp för att bli i funktion.

Även  en sänkhåv är till för att ta agnfisk. Från brygga eller båt. Fälls ihop till nästan inget för transport. Fungerar på samma sätt som de stora sänkhåvarna i aktern på båtar på Stockholms ström.

 

Titta noga på de olika alternativen innan du bestämmer dig!