Att välja rätt fisknät kan vara rätt komplicerat. Det vimlar av begrepp som varv på fot, heldragen tråd, spunnen nylon, maskstorlek, flöttälnar, sänktälnar. Mycket förklaras av att nätfiske är en mycket gammal teknik som bidragit till mänsklighetens överlevnad. I grunden är dock  mycket naturligt om man funderar lite.  Det mest avgörande är maskans storlek. Maskan mäts som avståndet mellan två knutar i nätet. Kom dock ihåg att den egentliga storleken på maskan blir den dubbla när man drar ut den.  Nästa sak att minnas är att ju tunnare garn i nätet desto bättre fångar nätet fisk. Men, ett tunt garn har sämre hållfasthet än ett grövre. Våra nät har enbart heldragen tråd dvs en enda slät tråd. Ju större maskstorlek desto grövre tråd .(Det finns ett undantag-ett betesnät i spunnen nylon). Och så var det tälnarna. Som namnet säger gör flöttälnen att nätet strävar uppåt i vattnet. Sänktälnen har motsatt uppgift. Den strävar efter att sänka nätet mot bottnen. Med rätt avvägning mellan lyftkraft på flöttälnen och sjunkkraften på sänktälnen får man nätet att stå upprätt i vattnet. Och så var det djup och längd. Alla fisknät i vår webshop är 30 m långa.(Betesnäten är dock kortare). Vi för fram de vanligast djupen på fisknäten 1,5 m och 1,8 m. På marknaden finns förstås många andra djup att att köpa tex 2,4 m och 3 m. Vi står gärna till tjänst att leverera även sådana nät.